Onderstaande gegevens zijn in verwerking en worden binnenkort defenitief!

Openbare ANBI gegevens stichting Noaber Hardenberg:

Naam:
Stichting Noaber Hardenberg

RSIN: 863639227
NL91RABO0197743587 rabobank t.n.v. Noaber Hardenberg
BIC: RABONL2U
KVK: 85484016

Contactgegevens:
Stichting Noaber Hardenberg
De Brink 36
7771BB Hardenberg

Bestuur:
Secretaris: dhr. B. Peters
Penningmeester: dhr. L. Wiltink
Voorzitter: dhr. J. Altena

 

Beleidsplan/doelstelling:

Het zijn van een plek waar kansen en ontmoetingen worden gecreeerd voor zowel de jeugd als ouderen, al dan niet mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
De stichting heeft geen winstoogmerk.
Download hier ons beleidsplan: KLIK

 

Beloningsbeleid:

De bestuursleden ontvangen geen salaris of beloning voor hun inspanningen. Eventuele
gemaakte kosten voor de stichting zullen na goedkeuring worden vergoed.

 

Verslagen van uitgeoefende activiteiten:
Zie website, activiteiten